Omruilen & Retourneren

Uw Herroepingsrecht

Wij hanteren, onder voorwaarden, een herroepingsrecht voor consumenten met een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product. (Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor zakelijke klanten.)

 

Inleiding:

We zijn bereid onder voorwaarden artikelen retour te nemen. Onbeschadigde artikelen kunt u tegen bepaalde voorwaarden retourneren, met uitzondering van Electronica, speciaal op verzoek bestelde producten, opmaat gemaakte producten en producten waarbij wordt vernoemd dat deze uitgesloten zijn van het herroepingsrecht. Overige producten kunnen we binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden (herroepingsrecht) retour nemen, indien redelijkerwijs mogelijk, in een zo oorspronkelijk mogelijke staat.

Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet, dan wordt het betaalde bedrag incl. verzendkosten (heenzending) voor 100% zo snel mogelijk (uiterlijk 14 dagen), vanaf de datum dat de consument het product naar ons heeft terug gestuurd (volg de stappen hieronder), gecrediteerd. Voldoet de retour zending niet aan de voorwaarden dan zullen wij redelijkerwijs een schadevergoeding inhouden / in rekening brengen.

 

Voor het retourneren moet u letten op de volgende voorwaarden:

Let op of uw product niet tussen de uitzonderingen staat,
Zorg ervoor dat de producten indien mogelijk in de onbeschadigde, niet beschreven, originele fabrieksverpakking en/of nog ongeopende transparante gesealde verpakking zit met een onverbroken label,
Zorg ervoor dat de retour compleet, niet gebruikt, niet aangesloten is geweest (ook niet om te testen) en onbeschadigd is, (Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.),
Zorg ervoor dat u uw naam, bestelnummer en het retourformulier bij de retourzending aanwezig is.

Mocht u producten of de bestelling willen retourneren en voldoen aan de voorwaarden, handel dan als volgt:Stap 1: Meldt de retour schriftelijk met behulp van ons retourformulier, en stuur deze dan per e-mail naar info@luccio.nl

(Om dit bestand te kunnen openen heeft u een tekstverwerker nodig, bijvoorbeeld Microsoft Office Word of Open Office.)

Vermeld het bestelnummer en betreffende artikelnummer(s) / artikelomschrijving. (Bij ontbrekende informatie kan een retourbetaling langer duren.)
Vervolgens ontvangt u van ons via de email een bevestiging van uw aanvraag.

 

Stap 2: Na het opsturen van het ingevulde herroepingsformulier heeft de consument vervolgens nog 14 dagen de tijd om het product te retourneren. De retourneringskosten zijn voor rekening van de consument zelf, tenzij wij aangeven de kosten hiervoor te dragen. (In dat geval sturen we u een retourlabel.) Stuur uw pakketje terug naar het hieronderstaande retouradres: (Of naar een ander adres als we u dit expliciet aangeven.)

Luccio Engineering
Fostedina 14 A
1676EA Twisk

 

Stap 3: Na retourontvangst zullen we u het bedrag binnen 14 dagen terugbetalen, mits de product(en) in goede orde retour ontvangen zijn en aan de voorwaarden voor retournatie voldoen.

 

Product(en) ontvangen niet zoals besteld:

Klopt er iets niet aan een product (bijvoorbeeld defect) of komt het niet overeen met wat u besteld heeft (bijvoorbeeld als we per abuis een ander product geleverd hebben)? Dan kunt u dit binnen twee maanden na ontdekking bij ons kenbaar maken zoals hierboven bij STAP 1 wordt uitgelegd.

Voor het retourneren moet u letten op de volgende zaken:

Let op of uw product niet tussen de uitzonderingen staat,
Zorg ervoor dat de producten indien mogelijk in de onbeschadigde, niet beschreven, originele fabrieksverpakking zit,
Zorg ervoor dat de retour compleet, niet gebruikt en onbeschadigd is,
Zorg ervoor dat u uw naam, bestelnummer en het retourformulier bij de retourzending aanwezig is.


Aanvullende informatie met betrekking tot uw herroepingsrecht:

Na ontvangst van het product heeft de consument een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op de "niet goed-geld terug" regeling. De aanbieder zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen de betaalde bedragen terugbetalen.

De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingsrecht binnen veertien dagen indien de betreffende goederen compleet en onbeschadigd geretourneerd worden, liefst zoveel mogelijk in of met de originele verpakking. Herroeping is ook mogelijk indien de goederen niet compleet en/of beschadigd zijn (na complete en onbeschadigde levering), maar alsdan zal de aanbieder in redelijkheid moeten worden vergoed voor de schade en/of het niet compleet zijn. De consument dient de leverancier na de afkoelingsperiode en bij een gebleken gebrek of onjuist geleverd product eerst een redelijke gelegenheid te gunnen alsnog het juiste product te leveren.

Beperkingen of uitsluitingen van het recht op ontbinding zijn alleen mogelijk ten gevolge van de specifieke aard van het product of de dienst. Deze beperkingen of uitsluitingen zullen duidelijk en met een verklaring voor de beperking of uitsluiting in het aanbod vermeld worden.

To Top